Eragrostis polytricha Nees  
Family: Poaceae
Hairysheath Lovegrass
[Eragrostis fragilis Swallen,  more]
Eragrostis polytricha image