Eragrostis elongata (Willd.) Jacq. f.  
Family: Poaceae
Long Love Grass,  more...
[Eragrostis ekmanii Hitchc.]
Eragrostis elongata image