Bromus alopecuros Poir.  
Family: Poaceae
[Bromus alopecuroides Poir.,  more]
Bromus alopecuros image
Zoya Akulova  
Bromus alopecuros image
Zoya Akulova  
Bromus alopecuros image
Zoya Akulova  
Bromus alopecuros image