Oryza latifolia Desv.  
Family: Poaceae
[Oryza alta,  more]
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Jose Hernandez  
Oryza latifolia image
Jose Hernandez  
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image
Oryza latifolia image