Muhlenbergia utilis (Torr.) A.S. Hitchc.  
Family: Poaceae
Aparejo Grass,  more...
[Sporobolus sacatilla Griseb. ex E. Fourn.,  more]
Muhlenbergia utilis image