Muhlenbergia diversiglumis Trin., 1841  
Family: Poaceae
Mixedglume Muhly
[Brachyelytrum pringlei,  more]
Muhlenbergia diversiglumis image