Mentzelia lindheimeri Urban & Gilg  
Family: Loasaceae
Lindheimer's Blazingstar,  more...
Mentzelia lindheimeri image