Thrasya campylostachya (Hack.) Chase  
Family: Poaceae
[Thrasya ciliatifolia]
Thrasya campylostachya image
Thrasya campylostachya image
Thrasya campylostachya image
Thrasya campylostachya image
Thrasya campylostachya image