Cryptantha glomeriflora Greene  
Family: Boraginaceae
Truckee Cat's-Eye
Cryptantha glomeriflora image