Abronia turbinata Torr. ex S.Watson  
Family: Nyctaginaceae
[Abronia exalata Standl.,  more]
Abronia turbinata image
Patrick Alexander  
Abronia turbinata image
Patrick Alexander  
Abronia turbinata image
Patrick Alexander  
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image
Abronia turbinata image