Passiflora morifolia Masters  
Family: Passifloraceae
[Passiflora erosa]
Passiflora morifolia image