Eucalyptus phaeotricha Blakely & McKie  
Family: Myrtaceae
Eucalyptus phaeotricha image