Asclepias vestita Hook. & Arn.  
Family: Apocynaceae
Woolly Milkweed
Asclepias vestita image
J. E.(Jed) and Bonnie McClellan  
Asclepias vestita image
J. E.(Jed) and Bonnie McClellan  
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image
Asclepias vestita image