Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton  
Include species within checklist Encyclopedia of Life...
Family: Apocynaceae
Giant Milkweed
[Asclepias procera Aiton]
Calotropis procera image
Zachery Berry  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Gerald and Buff Corsi  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
Zachery Berry  
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image