Triteleiopsis palmeri (S. Wats.) Hoover  
Family: Asparagaceae
Palmer's Baja-Lily,  more...
[Brodiaea palmeri S. Wats.]
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Kathryn Cook  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Mark Dimmitt  
Triteleiopsis palmeri image
Thomas Van Devender  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Dave Sussman  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Karen Reichhardt  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Kathryn Cook  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Dave Sussman  
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image
Triteleiopsis palmeri image