Syzygium eucalyptoides (F. Muell.) B. Hyland  
Family: Myrtaceae
Syzygium eucalyptoides image