Potamogeton gramineus L.  
Family: Potamogetonaceae
Grassy Pondweed,  more...
[Potamogeton gramineus subsp. heterophyllus,  more]
Potamogeton gramineus image