Solanum bahamense L.  
Family: Solanaceae
[Solanum anacanthum,  more]
Solanum bahamense image