Potamogeton strictifolius A. Benn.  
Family: Potamogetonaceae
narrowleaf pondweed,  more...
[Potamogeton rutilus auct. non Wolfg.]
Potamogeton strictifolius image