Sisyrinchium novoleonense G.L.Nesom & L.Hern.  
Include species within checklist Encyclopedia of Life...
Family: Iridaceae
Sisyrinchium novoleonense image