Mentzelia spp.
Family: Loasaceae
Mentzelia image
Species within checklist: South Mountains