Encelia densifolia C.Clark & Kyhos  
Family: Asteraceae
Encelia densifolia image