Townsendia smithii L. Shultz & A. Holmgren  
Family: Asteraceae
Black Rock Townsend Daisy,  more...
Townsendia smithii image
Margret Williams