Ambrosia trifida var. texana Scheele  
Family: Asteraceae
Texan great ragweed
[Ambrosia trifida var. aptera (DC.) Kuntze]
Ambrosia trifida var. texana image