Ambrosia trifida var. texana Scheele  
Family: Asteraceae
Texan great ragweed
[Ambrosia aptera DC.,  more]
Ambrosia trifida var. texana image